Ing. Michaela Studená, MHA

Je absolventkou Fakulty mezinárodního obchodu Vysoké školy ekonomické v Praze, s vedlejší specializací na personální management. Své vzdělání v oblasti řízení ve zdravotnictví doplnila studiem na Advance Healthcare Management Institute v Praze, kde získala titul MHA (Master of HealthCare Administration), absolvovala roční program Univerzity medicínského práva pořádaný Právní kanceláří České lékařské komory.

Má mnohaleté pracovní zkušenosti z korporátní sféry, působila na několika manažerských pozicích v oblasti ekonomiky a obchodu (např. Pleas a.s., Svedia-Moravia a.s.), 3 roky pracovala též v bankovním sektoru na pozici poradce pro korporátní klientelu (Živnostenská banka a.s./ Unicredit group).

Ve zdravotnictví se pohybuje více než 15 let, podílela se na založení a rozvoji sítě Očního centra SOMICH, působícím v Karlovarském a Plzeňském kraji, kde od roku 2008 zastává funkci výkonné ředitelky, od roku 2014 působí jako jednatelka. V prosinci 2019 se stala členkou představenstva Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie (SAPOCH, z.s.).  Pravidelně organizuje Západočeský oftalmologický seminář a účastní se mezinárodních kongresů zaměřených na management ve zdravotnictví (ASOA, ESCRS).

V podnikání i osobním životě klade důraz na morální hodnoty, čestnost a spravedlnost, snaží se o efektivní řízení a fungování firmy při zachování vysoké odborné úrovně, pro-klientského přístupu, ale i vstřícného a korektního přístupu k personálu.